dil-diş

dil-diş
top. Ağızdakı dil və dişlər.
◊ Dildə-dişdə dolaşdırmaq – yaymaq, dillərə salmaq. . . Solmaz öz xəstə yatağında belə, Şiraslanı mülahizə edir, onu səsə-küyə salmaq, dildə-dişdə dolaşdırmaq istəmirdi. S. R.. Dilə-dişə düşmək – ağızlarda danışılmaq, aləmə yayılmaq. Rüstəmin özü də . . Qəhrəmanın özünün də bu qədər dilədişə düşməsindən narahat olurdu. S. R.. Başmaq məsələsi dilə-dişə düşdü. M. C.. Dilə-dişə salmaq – ağızlara düşməsinə, aləmə yayılmasına səbəb olmaq, sözsöhbət üçün hədəf etmək, birinin sirrini, sözlərini camaat arasında yaymaq. . . Kişini <Əntərzadəni> dilə-dişə saldılar. M. C.. Ancaq gəl hələlik bunu dilə-dişə salmayaq. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • diş — is. 1. Yeyilən şeyi tutmaq, dişləmək, xırdalamaq və çeynəmək üçün ağızda olan sümük törəmə. Uşağın dişi çıxır. Dişi ağrımaq. Dişi ilə tutmaq. Dişi ilə qoparmaq. Dişi qamaşmaq. Dişlərini xırçıldatmaq. Ağıl dişi – iyirmi yaşdan sonra çıxan axırıncı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dil´i|gent|ly — dil|i|gent «DIHL uh juhnt», adjective. 1. hard working; industrious: »The diligent student kept on working until he had finished his homework. SYNONYM(S): assiduous. See syn. under busy. (Cf. ↑busy) 2. careful and steady: »The detective ma …   Useful english dictionary

 • dil|i|gent — «DIHL uh juhnt», adjective. 1. hard working; industrious: »The diligent student kept on working until he had finished his homework. SYNONYM(S): assiduous. See syn. under busy. (Cf. ↑busy) 2. careful and steady: »The detective ma …   Useful english dictionary

 • diş eti-damak ünsüzü — is., dbl. Dil ucunun, üst diş etleriyle ön damağa dokunmasından oluşan ünsüz, diş damak ünsüzü: c, ç, z, s, n, j, ş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • diş eti ünsüzü — is., dbl. Dil ucunun diş etine dokunmasından oluşan ünsüz: j, ş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • diş ünsüzü — is., dbl. Dil ucunun üst diş etlerine dokunmasıyla oluşan ünsüz: d, t, c, ç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • DIL — Dual In Line (Community » Media) **** Dilated (Medical » Physiology) * Dual InLine (Academic & Science » Electronics) * Digital Impairment Learning (Computing » Networking) * Dili, Indonesia (Regional » Airport Codes) * Digital Integration… …   Abbreviations dictionary

 • peltek diş ünsüzü — is., dbl. Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle oluşan ünsüzü İngilizce th …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dəstana — (Culfa, Naxçıvan, Zəngilan) bax dasdana Dəstana qoymax (Ağdam) – dilə dişə salmaq. – Bizi yaman dəstana qoydun, hər yerdə sözümüzü danşıllar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bələnmək — 1. məch. Bələyə bükülmək, sarğı ilə sarınmaq, qundaqlanmaq. 2. bax bələşmək. Bal bələnib dillərinə, gül sancılıb tellərinə. Aşıq Əli. Qənd əzilib dilə, dişə, dəhanə; Qaymaq dodaqlara bal bələnibdir. A. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”